בנק לאומי - מרכז מזומנים

ביצוע עבודות שלד וגמר עבור מרכז מזומנים בבנק לאומי לוד הכולל חדר כספות
אדריכל אייל עמידן  |  פיקוח זהר שמר מהנדסים