משרדי חברת נקסר

ביצוע עבודות גמר ומערכות במשרדי ההנהלה של חברת נקסר.
הקונספט העיצובי והייחודי של החללים מתכתב עם תחום עיסוקה של החברה.
אדריכלות: שרית פלג | פיקוח: עומר וייץ