רחוב ויינשל תל אביב

ביצוע שיפוץ חיצוני לחזיתות המבנה, שיפוץ קומת הקרקע הכולל ביצוע לובי חדש ועבודות פיתוח וגינון וכן תוספת מרפסות מפלדה בגמר מלא