אחימאיר 11-13 תל אביב

תוספת 48 מרפסות שמש. שיפוץ קומת הכניסה וקומת החניון
אדריכל הפרויקט: נאווה זרניצקי | פיקוח: מהנדס נועם לנגהם