משרדי חברת חיש בני ברק

עבודות גמר במשרדי סוכנות ביטוח בבניין “בית נועה”.
העבודה כללה ריצופים, עבודות גבס ותקרות, מערכות מיזוג אוויר, חשמל, גילוי וכיבוי אש.