מלון מטרופולין ת”א

חיפוי פנים לובי ראשי בלוחות אקזוטק בגמר בטון