משרדי ליסאני

ביצוע עבודות גמר במשרדי גילי ליסאני, הכשרת היישוב בני ברק

אדריכל: חגי נגר | צילום: עוזי פורת