משרדי עו"ד יוסף שם טוב

ביצוע עבודות גמר במשרדי עו"ד יוסף דם טוב, בשטח של 600 מ"ר, במגדל ספיר רמת גן
אדריכלית שהם פראג | פיקוח- דרזניק מירון | מהנדסים תומר אלחדיף