המרכז הבינתחומי הרצליה

עבודות בנייה, גמר ופיתוח למבנה כניסת רכבים והולכי רגל, בעל גג פלדה מרחף באורך של 50 מ’ ובגובה 7 מ’ מעל 3 מבנים.
רחבת כניסה מגוננת משולבת נתיבי מכוניות, מוניות ושבילי הולכי רגל.
המבנה מאופיין בגיאומטריה אלכסונית המתחשבת בשימושים.

אדריכלות:  GS ARCH  |  פיקוח: שביב מהנדסים | צילום: שרון צרפתי