בית צורי 16 תל אביב

תוספת 24 מרפסות שמש לבניין קיים, שיפוץ לובי ראשי, לוביים קומתיים וקומת הכניסה
אדריכל הפרויקט: דב אלון