בוני העיר 5 תל אביב

תוספת 24 מרפסות שמש לבניין קיים, כולל שיפוץ לובי ראשי, לוביים קומתיים וקומת הכניסה.
אדריכל הפרויקט: אילן בר אילן