קרייזי ליין – קניון גבעתיים

העבודה כללה הריסה של סניף קיים ובניית סניף מפואר בלוח זמנים קצר של 30 יום וזאת ללא הפרעה לקניון פעיל.