התאנים 7 הרצליה

שיפוץ חיצוני ותוספת 34 מרפסות שמש לבניין
אדריכל ומהנדס הפרויקט: יהושע ורון